من و تو و خدا - کمک!!!

کمک!!!

در داستان حضرت موسی(ع) و فرعون است كه هنگامی كه فرعون در نیل غرق می شد موسی(ع) را صدا زد ولی موسی توجهی نكرد و بعدا توسط خداوند مورد توبیخ قرار گرفت كه چرا بنده من كه تو را صدا زد به او توجه نكردی،این روایت دارای چه سندی است؟ منظور از این روایت چیست؟

در روایتی راوی از امام رضا علیه السلام در مورد هلاکت فرعون سوال می کند ومیگوید چگونه ایمان فرعون هنگام غرق شدن که گفت من ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل به حالش سودی نداشت حضرت در پاسخ به آیاتی از قرآن اشاره میکنند که ایمان هنگام نزول عذاب الهی دیگر فایده ای ندارد در ادامه حضرت میفرمایند علت غرق شدن او مطلب دیگری هم هست و آن اینکه او به حضرت موسی اشتغاثه کرد و از آن حضرت کمک خواست و به خداوند استغاثه نکرد واز خداوند کمک نخواست خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد وفرمود ای موسی تو او را نجات ندادی چون او را خلق نکرده ای اگر او به من استغاثه میکرد من به استغاثه اش پاسخ میدادم .


تاریخ : پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 | 12:19 ب.ظ | نویسنده : ف انصاری | دیدگاه

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی