من و تو و خدا - خدا.........فقط خدا

خدا.........فقط خدا

گاهــــی...راهتــــ را گــــم میکنی در این روزگـــار

گاهـــی ... حتی دغدغه هایتــــ را گــــم میکنی...

روزهای تکــــراری...

روزهای بی تــــو...

احســـاســـی از جنس ناامیدی

قلـــبـــت را ...

عشـــقـــت را...

به بحــــ ــــران میکشد

هیچـــگاه نگذار این احساس بر تو مســـلـــط شود

لحـــظـــاتی که این احساس را داری

فقط یک چیز آرامــــت میکند...

تو هم میدانـــی آن چیـــست ... آن کیست:

خـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدااااااااااااااااتاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : ف انصاری | دیدگاه دوستان

  • paper | سبزک | تبلیغات متنی